REKLAMA

Zieleń wokół tramwaju do Mistrzejowic

Zieleń wokół tramwaju do Mistrzejowic

Budowa tramwaju do Mistrzejowic za pasem. Znamy już plan zagospodarowania zieleni wokół nowej linii – nowe, odporne na miejskie warunku nasadzenia, zielone torowisko i przystanki, rewitalizacja pętli.

Z początkiem maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) pozytywnie zaopiniowała projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic w ramach ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Projektanci oraz kierownictwo budowy dokładnie analizowali możliwość zachowania każdego drzewa na kolidującego z inwestycją. To jeden z głównych powodów, dla których projektowanie trwało w sumie dwa lata. Dzięki tej pracy udało się zachować blisko 200 drzew, które pierwotnie miały zostać usunięte, przede wszystkim w okolicy ul. Meissnera.

Niezbędne przygotowanie terenu

Ostatecznie projekt gospodarki drzewostanem przedstawiony w RDOŚ wskazał, że minimalnie należy usunąć 1059 drzew. Badania stanu fitosanitarnego wykazały, że niemal 60% z nich ma defekty: uszkodzenia mechaniczne kory, susz, próchnicę, listwy mrozowe, ślady żerowania szkodników lub znaczne odchylenia od pionu. Do przesadzenia wytypowano 71 młodych, zdrowych okazów, które mają szansę przyjąć się w zmienionych warunkach. 26 z nich już rośnie w nowych lokalizacjach, a pozostałych 45 zostanie przeniesione na po rozpoczęciu budowy.

Nowe nasadzenia

Każde usunięte drzewo zostanie zrekompensowane nowym. Nasadzone zostaną m.in.: dęby pospolite oraz lipy drobnoliste, które są odporne na zanieczyszczenia, suszę, przemarzanie i zasolenie. Na terenie inwestycji pojawi się też aż 10 308 metrów kwadratowych krzewów, rabat i traw, czyli o ponad 2000 m kwadratowych więcej niż łączna powierzchnia wszystkich krzewów, które pierwotnie miały zostać usunięte.

Nieprzypadkowa jest również zaplanowana lokalizacja nowych nasadzeń – wszystkie zostały zaprojektowane wzdłuż inwestycji, tak aby w przyszłości zapewnić cień przechodniom, rowerzystom i użytkownikom transportu publicznego. W przypadku drzew zaprojektowanych na peronach przystankowych, zastosowany zostanie system antykompresyjny, który pozwoli korzeniom na swobodny wzrost pod chodnikiem.

Zieleń w nowym wymiarze

Dzięki gęstemu zadrzewieniu pętla Mistrzejowice ulegnie przemianie. Pomiędzy alejkami pojawi się kilkadziesiąt nowych drzew, odpowiednio dobrane krzewy i trawy. Rondo Młyńskie zostanie udekorowane kompozycją klonów, róż i traw ozdobnych. Na rondzie Barei pojawi się łąka kwietna, a do robinii akacjowej zostanie dodanych osiem sadzonek. W sąsiedztwie ronda powstanie także ogród deszczowy. Dodatkowo, projekt przewiduje wykonanie zielonego torowiska z wykorzystaniem mat rozchodnikowych na odcinku 4,2 km pojedynczego toru. Nie wymagają one podlewania ani koszenia, co pozwala oszczędzać zasoby naturalne. Na trasie powstanie też 19 przystanków z „zielonymi” dachami o łącznej powierzchni 1900 m kw, dającymi możliwość retencjonowania aż 4750 l wody rocznie.

Źródło: Zarząd dróg miasta Krakowa

Czytaj także