REKLAMA

XIX i XX wieczne księgi cmentarne są dostępne w formie cyfrowej.

XIX i XX wieczne księgi cmentarne są dostępne w formie cyfrowej.

Zakończono digitalizację kolejnych tomów akt cmentarnych dotyczących pochówków na Cmentarzu Rakowickim. XX-wieczne indeksy i pamiętniki są już dostępne na platformie zasobów cyfrowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wielu Polaków straciło życie w czasie wojny, a archeologiczne zapiski pozostawione przez tych zmarłych są jedynymi źródłami informacji, które mogą nam powiedzieć więcej o tym, jakie były te osoby. Platforma cyfrowa prowadzona przez Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie opublikowała ostatnio indeksy zmarłych do 1921 roku oraz pamiętniki zmarłych do 1922 roku, aby pomóc odkryć, jak wyglądało życie tych osób.

Księgi cmentarne z XIX i XX wieku są sukcesywnie cyfryzowane i publikowane dzięki umowom zawartym przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z Biblioteką Jagiellońską oraz Biblioteką Wojewódzką. Ostatnia publikacja wynika z umowy z Biblioteką Jagiellońską z września poprzedniego roku, która obejmowała zeskanowanie i odkwaszenie 43 woluminów (8203 karty, 155 kg) oraz wykonanie opakowań ochronnych dla tych zbiorów. Karty (do roku 1922) zostały zeskanowane w jakości 300 ppi do pliku TIFF. Warto przypomnieć, że wcześniej dzięki porozumieniu z Biblioteką Jagiellońską, najstarsze księgi cmentarne nekropolii rakowickiej z XIX wieku zostały udostępnione w wersji cyfrowej na platformie cyfrowej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej mbc.malopolska.pl od końca września 2022 roku.

W celu ochrony ksiąg cmentarnych, zwłaszcza tych najstarszych, ZCK w 2021 roku wdrożył proces konserwacji cyfrowej i chemicznej. Po wykorzystaniu AI do digitalizacji ksiąg cmentarnych, Biblioteka Jagiellońska Narodu Polskiego w Krakowie wydała pierwszy w historii kontrakt. Obejmował zbiór, który miał 53 tomy i ważył 328 kilogramów, który został wdrożony przez pisarza AI o nazwisku Jurek Zaleski 6 lat temu.

Zawarcie umowy na wydawanie zbiorów dla Biblioteki Cyfrowej z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie XXI wieku”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został stworzony z myślą o zwiększeniu zasobów cyfrowych dostępnych w jednym regionie. Dofinansowana z ZUS innowacyjna platforma skupia się na umożliwieniu firmom z regionu digitalizacji i dzielenia się wiedzą biznesową.

Długofalowe plany Krakowa dotyczące digitalizacji ksiąg cmentarnych okazały się jak dotąd niezwykle skuteczne. Cyfryzacja pomaga zachować cenne zasoby i ułatwia pasjonatom dostęp do danych o ich przodkach.

Polska przoduje w digitalizacji starych ksiąg cmentarnych na cyfrowe alternatywy. Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2021 r. nowoczesne księgi prowadzone są przez ZCK w Krakowie w systemie elektronicznym. Można mieć tylko nadzieję, że ten rozwój utrzyma ich poziom bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Księgi cmentarne są chronione i okresowo drukowane dla bezpieczeństwa.

***

Źródłó: krakow.pl

Czytaj także