REKLAMA

Więcej miejsc w żłobkach w Krakowie

Więcej miejsc w żłobkach w Krakowie

Do 2026 roku w Krakowie może przybyć 800 nowych miejsc dla dzieci w żłobkach. Kraków ma zagwarantowane środki na ten cel z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki, w ramach ogłoszonego programu MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 22 mln zł netto. Dodatkowo na utrzymanie każdego miejsca gmina będzie miesięcznie otrzymywać 837 zł, przez okres pierwszych 3 lat.

Gmina Kraków ma zagwarantowane środki z Krajowego Planu Odbudowy na utworzenie 611 miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych. Dofinansowanie na utworzenie 1 miejsca wynosi 35,9 tys. zł netto. Środki te gmina może wydatkować na budowę żłobków, zakup nieruchomości z przeznaczeniem na żłobek, a także przebudowę, rozbudowę, remont i wyposażenie istniejącego budynku żłobka. Miasto Kraków chce maksymalnie wykorzystać możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych i wystąpiło z wnioskiem o środki z Krajowego Planu Odbudowy na blisko 200 miejsc więcej niż wynika to z przydzielonego miastu limitu – czyli na utworzenie 800 miejsc żłobkowych. Wniosek Krakowa został pozytywnie zweryfikowany przez wojewodę małopolskiego, który przekazał go do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Decyzję ministerstwa poznamy pod koniec kwietnia.

Plany budowy żłobków w poszczególnych dzielnicach miasta
Na terenie Dzielnicy X Swoszowice nie ma żłobka samorządowego. W wyniku przeprowadzonej analizy na tym obszarze, podjęto decyzję o budowie żłobka na niezabudowanej części działki, na której znajduje się budynek Klubu Sportowego Wróblowianka i boisko. 22 lutego prezydent Krakowa złożył projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wróblowice II”, której zapisy mają umożliwić budowę na działce żłobka. Uchwała jest obecnie procedowana w Radzie Miasta Krakowa, pierwsze czytanie miało miejsce na sesji 22 marca. W ramach wstępnej koncepcji żłobek będzie posiadał 100 miejsc opieki.

10 marca Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie opublikował zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy żłobka przy ul. Krzemionki (dzielnica Podgórze). Do prowadzonego postępowania wpłynęło aż 25 ofert, obecnie trwa ich badanie. W ramach wstępnej koncepcji żłobek będzie przeznaczony dla 100-150 dzieci. Żłobek będzie funkcjonował w bliskim sąsiedztwie samorządowego Przedszkola nr 92. Będzie to zatem bardzo komfortowe rozwiązanie dla rodziców dzieci.

Podjęta została już także decyzja o powstaniu żłobka przy ul. Dekerta/Portowej. Obecnie trwa analiza możliwości realizacji inwestycji w tym miejscu. W ramach wstępnych założeń żłobek będzie przeznaczony dla 100 dzieci.

Z uwagi na brak samorządowego żłobka w Bronowicach i potrzeby mieszkańców tej dzielnicy, podjęto decyzję o budowie budynku przy ul. Jabłonkowskiej 29a z przeznaczeniem na potrzeby żłobka, a także poradni. Żłobek planowany jest dla 150 dzieci i powstanie w miejscu, w którym do końca sierpnia 2023 r. funkcjonować będzie samorządowe Przedszkole nr 37.

Od 1 kwietnia w miejskim żłobku przy ul. Lipskiej 75 (prowadzonym na zlecenie miasta) utworzonych zostanie 41 nowych miejsc opieki dla najmłodszych krakowian. Żłobek ten będzie dysponował 157 miejscami opieki.

Z kolei od 1 września planuje się otwarcie nowego żłobka na os. Piastów. Żłobek posiadał będzie 41 miejsc opieki. Aktualnie procedowany jest konkurs na operatora żłobka. Żłobek, dzięki finansowaniu przez Miasto Kraków, funkcjonował będzie na identycznych zasadach jak żłobki samorządowe Gminy Miejskiej Kraków, w tym w zakresie odpłatności za pobyt i za wyżywienie.

Opieka żłobkowa w Krakowie
Przypomnijmy, że system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Krakowie oparty jest na miejskich żłobkach oraz niepublicznych miejscach opieki dofinansowanych przez miasto. W mieście dostępnych jest 11,8 tys. miejsc opieki, w tym ponad 3 tys. w miejskich żłobkach oraz 8,7 tys. w żłobkach niepublicznych, z czego 8,3 tys. miejsc (ponad 95 proc.) jest objętych dofinansowaniem miasta.

W 2023 r. Kraków dwukrotnie zwiększył dopłaty do niepublicznych miejsc opieki − miesięczna dopłata wynosi teraz 735 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnościami dodatkowo 1260 zł). Zwiększenie dotacji do opieki w niepublicznych placówkach w 2023 r. będzie kosztować miasto ponad 50 mln zł. W tym roku koszty systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Krakowie po raz pierwszy przekroczą 140 mln zł.

Chcąc rozwijać infrastrukturę żłobkową w mieście i troszcząc się o komfort małych krakowian już objętych tą formą opieki, miasto zamierza korzystać z dostępnych form finansowania, stąd kompleksowy plan działania i do aplikowanie o środki z programu MALUCH+.
Źródło: krakow.pl

Czytaj także