REKLAMA

Będą spotkania z mieszkańcami w sprawie tramwaju do Mistrzejowic

Będą spotkania z mieszkańcami w sprawie tramwaju do Mistrzejowic

Wybrane kwestie projektowe linii tramwajowej do Mistrzejowic nadal wymagają wyjaśnień, dlatego zdecydowano, że odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami. Będą prowadzone w formule online. Pierwsze zaplanowane jest na poniedziałek, 12 czerwca.

Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy miastem a wykonawcą, plac budowy w czwartek, 1 czerwca, został oficjalnie przekazany partnerowi prywatnemu – generalnemu wykonawcy, firmie Gülermak. Pierwsze prace przygotowawcze będą toczyć się w miejscach, które nie budzą wątpliwości mieszkańców

Pozostałe obszary zostaną poddane dyskusji – w tym celu zorganizowanych zostanie pięć spotkań:

poniedziałek, 12 czerwca, godz. 17.00 – dla rejonu od ul. Młyńskiej do ronda Barei
wtorek, 13 czerwca, godz. 17.00 – dla rejonu ul. Meissnera, po stronie numerów parzystych
środa, 14 czerwca, godz. 17.00 – dla rejonu ul. Meissnera, po stronie numerów nieparzystych
czwartek, 15 czerwca, godz. 17.00 – dla rejonu od ronda Barei do ul. Dobrego Pasterza
piątek, 16 czerwca, godz. 17.00 – dla rejonu od ul. Dobrego Pasterza do pętli w Mistrzejowicach
Wszystkie spotkania będą prowadzone w formule online. Zaproszenia otrzymają dzielnice oraz spółdzielnie. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział za pomocą aplikacji Zoom. Linki zostaną udostępnione w przyszłym tygodniu. Spotkania będą organizowane w godzinach popołudniowych, aby ułatwić udział mieszkańcom.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele partnera prywatnego, jednostek miejskich i spółek zaangażowanych w opracowanie dokumentacji projektowej.

Podczas moderowanych spotkań będzie można zadawać pytania dotyczące poszczególnych rozwiązań projektowych. Odpowiedzi udzielą autorzy projektu, ich rolą będzie również przyjęcie uwag, które będą mogły zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego.

Spotkania będą okazją do zapoznania się z planowaną organizacją placu budowy oraz zmian w organizacji ruchu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, już dziś możemy zadeklarować, że tego typu spotkania będą też organizowane na etapie trwania robót.

– Zależy nam, by organizowane spotkania były maksymalnie rzeczowe, więc chcemy się skupić na konkretnych odcinkach prowadzonej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcom będzie łatwiej wyrazić opinię dotyczącą szczegółowych rozwiązań przyjętych w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa. – Dopóki pojawiające się wątpliwości nie zostaną wspólnie wyjaśnione, wykonawca będzie prowadził prace jedynie w tych miejscach, które nie wzbudzają kontrowersji. Odnosząc się zaś do kwestionowanej przez mieszkańców wycinki drzew, Andrzej Kulig zaznaczył, że zgodnie z ustaleniami, wspomniana wycinka nie rozpocznie się do momentu, aż zakończą się spotkania z mieszkańcami, podczas których zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące ochrony zieleni.

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema i Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu. Projekt przewiduje m.in. budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska sp. z o.o. (lider konsorcjum), a generalnym wykonawcą – Gülermak sp. z o.o. Z ramienia miasta za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Czytaj także