REKLAMA

SPOTKANIA Z POLICJANTEM DLA MŁODYCH PACJENTÓW SZPITALA

SPOTKANIA Z POLICJANTEM DLA MŁODYCH PACJENTÓW SZPITALA

Policjant z Wydziału Prewencji Komedy Miejskiej Policji w Krakowie, przeprowadził cykl spotkań dla młodzieży będącej pacjentami Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego. Tematem spotkań były zagrożenia z jakimi mogą spotkać się młodzi ludzie i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W ubiegłym tygodniu zakończył się cykl 6 spotkań z młodzieżą będącą pacjentami Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego. Szkolenie przygotował i poprowadził policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, który omówił zagrożenia z jakimi najczęściej spotykają się młodzi ludzie. Jednym z tematów poruszanych podczas spotkania były cyberzagrożenia. Funkcjonariusz przypominał o zasadach obowiązujących podczas korzystania z internetu i omówił niektóre przestępstwa popełniane za pośrednictwem sieci. Analizował między innymi zagadnienia cyberprzemocy i hejtu jako tych przestępstw, na które najczęściej narażona jest młodzież. Prowadzący prelekcję wyjaśniał jak nie stać się ich ofiarą i gdzie zwrócić się o pomoc w przypadku ataku ze strony innych osób. Policjant przypomniał że sprawcy takich czynów, również nieletni, nie są bezkarni, omawiając przy tym odpowiedzialność karną między innymi za przestępstwa popełniane w sieci. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu miała możliwość zadawania pytań co zrodziło również dyskusję dotyczącą pracy policjantów, ich kompetencji oraz czynności które podejmują wobec sprawców przestępstw. O zainteresowaniu tematyką świadczyła duża aktywność młodzieży i ilość zadawanych funkcjonariuszowi pytań.

Czytaj także