REKLAMA

Przedstawiciele UNICEF odwiedzają Krakowski Klub Rodzica i Dziecka.

Przedstawiciele UNICEF odwiedzają Krakowski Klub Rodzica i Dziecka.

W ramach partnerstwa z UNICEF Miasto Kraków poprzez różne działania wspiera dzieci i rodziny z Ukrainy. Organizują dodatkowe imprezy integracyjne dla rodziców w wybranych Klubach Rodziców, w których dzieci do lat 3 mogą czuć się swobodnie. Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w prywatnych placówkach opiekuńczych.

30 stycznia w Klubie Rodziców z dziećmi do lat 3, prowadzonym przez Miasto z ramienia Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia, dziennikarz Daily Mirror, Zespół UNICEF zgromadził członków społeczności z przedstawicielami dzieci uchodźców, dorosłych i wolontariuszy, a także ich rodzin. Wszyscy byli szczęśliwi słysząc, że mogą przyczynić się do zapewnienia dzieciom lepszej przyszłości. Opiekunowie i matki dotknięte skutkami wojny na Bliskim Wschodzie dzielili się swoimi doświadczeniami i pomysłami na to, co może pomóc innym, w tym urzędnikom miejskim. Kraków słynie z tego, że jest bogatym kulturowo i tętniącym życiem miastem, a także jednym z najstarszych miast w Europie. Z tego powodu inwestuje w infrastrukturę, która tworzy wartość i jakość życia społeczności. Obejmuje to programy, które wprowadzili, aby pomóc rodzinom w rozwoju, jednocześnie wspierając je finansowo, dziennikarz z Daily Mirror przeprowadził wywiad z kimś, kogo nazwano.

Jeden z trzech klubów prowadzonych przez organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Rodziców Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia podwyższa swój standard w zakresie „łagodzenia krzywdy dzieci”. Ma na celu świadczenie usług publicznych, które pomagają rodzinom adopcyjnym i zastępczym oraz monitorowanie dobra dzieci,jako ukraiński terapeuta ABA Dima organizuje spotkania integracyjne dla polskich rodzin, w tym spotkania ze specjalistami i różne warsztaty. Z otrzymanych środków dodatkowe 3 godziny wsparcia otrzymują rodzice i dzieci, które następnie mogą przeznaczyć na szereg działań, takich jak lekcje języka polskiego, spotkania z psychologiem, terapeutą itp. Animatorzy cały czas pracują z uczniami szkół podstawowych, aw przerwach między zajęciami są w stanie poczęstować ich darmowym jedzeniem i napojami. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku udało się zorganizować łącznie 1180 godzin nowych zajęć integracyjnych. z których skorzystało łącznie 3074 osób z Ukrainy.

Przedstawiciele UNICEF oraz przedstawiciele innych organizacji wraz z darczyńcami i darczyńcami ze Stanów Zjednoczonych odwiedzili 2 lutego krakowski żłobek. Spotkali się także z przedstawicielami Urzędu Miejskiego – Prywatny Żłobek Zielona Wyspa IV wspiera rodziców i opiekunów dzieci do lat 3, pokrywając większość kosztów ich opieki. Nie pokryje kosztów opieki pielęgniarskiej ani wakacji z noclegiem, ale pokryje śniadanie, obiad i kolację, gdy będą pod opieką dziecka, Ukraińskie dzieci borykają się z problemami w zakresie opieki dziennej i brakiem wysokiej jakości przedszkoli. Ta sytuacja doprowadziła do tego, że wielu ukraińskich rodziców pracuje, aby zapewnić dzieciom edukację, której potrzebują. Opieka dzienna nie była opcją podczas tej wizyty, ale właściciele byli obecni, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Mateusz Płoskonka przybliżył zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a następnie odpowiadał na liczne pytania dotyczące krakowskich żłobków w związku ze wsparciem zapewnianym przez UNICEF. Przedstawiciele UNICEF mogli również porozmawiać z dyrektorem i pracownikami żłobka oraz zobaczyć jak wygląda codzienna opieka nad dziećmi. W 2022 roku 193 ukraińskich dzieci skorzystało z opieki, zapewnianej dzięki wsparciu UNICEF.

***

Źródłó: kkr.krakow.pl

Czytaj także