REKLAMA

Nabycie własności mieszkania komunalnego w Krakowie.

Nabycie własności mieszkania komunalnego w Krakowie.

Najemcy lokali gminnych, które wybudowano lub nabyto przed 1 stycznia 1999 r., mają możliwość ich wykupienia. Bonifikata, z jaką można pozyskać mieszkanie na własność, wynosi od 23 do 50 proc. Przyjmowanie wniosków w tej sprawie potrwa do końca tego roku.

Jakie są warunki do spełnienia?

  • umowa najmu musi być zawarta na nieokreślony czas,
  • Wszelkie lokale wybudowane 1 stycznia 1999 r. lub później będą podlegać jurysdykcji gminy,
  • lokator nie może posiadać innych nieruchomości.

Możesz zapłacić cenę sprzedaży swojego mieszkania jednorazowo lub w ratach, z zastrzeżeniem różnych warunków. Postanowień uchwały nie stosuje się do najemców wynajmujących w ramach programu „Mieszkanie do remontu”. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2023 r.

Pobierz formularz wniosku i złoż go w ZBK.

Formularze wniosków oraz instrukcje ich składania można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zanim przystąpisz do procesu aplikacyjnego, upewnij się, że masz paragon, wszelkie inne wymagane dokumenty oraz swój unikalny identyfikator. Dokumenty do Urzędu Budownictwa Miejskiego można złożyć osobiście w wybranym punkcie lub pocztą.

  • ZBK (główna siedziba) ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
  • Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1, Rynek Kleparski 4, 31-150 Kraków
  • Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Królewska 25, 30-040 Kraków
  • Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Zamoyskiego 3, 30-519 Kraków
  • Biuro Obsługi Mieszkańców nr 4, os. Centrum C 10 B, 31-931 Kraków
  • Biuro Obsługi Mieszkańców nr 5, os. Na Stoku 1 31-701 Kraków
  • Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6, pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków

W pilnych sprawach można kontaktować się z ZBK – tel. 12 616 61 77 lub 12 616 61 80

Możliwość wykupu mieszkań gminnych z bonifikatą odbywa się na podstawie podjętej w dniu 21 grudnia 2022 r. uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CII/2804/2022.

***

Źródłó: krakow.pl

Czytaj także